Location
No. 17, Zhangwang Hutong
Jiu Gulou Dajie
Dongcheng District
Beijing 100009
China

张旺胡同17号
旧鼓楼 大街
东城区
北京100009,中国
Phone
+ 86 010 6404 7030
Mobile
+ 86 184 0178 3946
E-mail
info@3plus1bedrooms.com